Κολπικός τοκετός ύστερα από καισαρική τομή (VBAC)

Σύμφωνα με μια παλαιότερη άποψη, η πραγματοποίηση καισαρικής τομής καθιστούσε “απαγορευτικό” τον κολπικό τοκετό σε επόμενη γέννα. Ωστόσο, η σύγχρονη μαιευτική πρακτική θεωρεί απόλυτα ασφαλή έναν τέτοιο τοκετό. Η διαδικασία έχει πάρει το όνομα Vbac (δηλαδή Vaginal Birth After Cesarean): κολπικός τοκετός ύστερα από καισαρική. Εφόσον δεν υπάρχει ιατρικός λόγος που να επιβάλλει την πραγματοποίηση ακόμη μιας καισαρικής, κάθε γυναίκα οφείλει να γνωρίζει ότι ο κολπικός τοκετός είναι εφικτή επιλογή τόσο για την ίδια όσο και για το μωρό της.

Γιατί μια γυναίκα να επιλέξει επιλέξει Vbac, αντί για ακόμη μια καισαρική:

  • λιγότερός πόνος μετά τον τοκετό
  • συντομότερη περίοδος ανάρρωσης και μικρότερη παραμονή στο μαιευτήριο
  • χαμηλότερος κίνδυνος μόλυνσης
  • για να έχει την εμπειρία ενός φυσιολογικού τοκετού
  • για να αποφευχθεί ακόμη μια αμυχή στη μήτρα, που ίσως αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων σε επόμενη εγκυμοσύνη

Ο κίνδυνος να “ανοίξει” μια προηγούμενη καισαρική τομή κατά τη διάρκεια ενός κολπικού τοκετού είναι πολύ μικρός και το σχετικό ρίσκο ελαχιστοποιείται περαιτέρω εφόσον  η προηγούμενη καισαρική έχει γίνει με χαμηλή εγκάρσια τομή και για την πρόκληση του κολπικού τοκετού δεν χρησιμοποιούνται φάρμακα. Ωστόσο, η παραπάνω επιπλοκή θεωρείται σοβαρή και για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο η VBac να εκτελείται από έναν έμπειρο στη συγκεκριμένη διαδικασία μαιευτήρα και σε μαιευτήριο που διαθέτει την υποδομή για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης.

Η Vbac γίνεται ακόμη πιο εύκολη όταν :

έχει προϋπάρξει ένας κολπικός τοκετός στο παρελθόν

η ηλικία της επιτόκου είναι μικρότερη των 35 ετών

το βάρος του εμβρύου κατά τη γέννα αναμένεται να είναι πιο μικρό από 4 κιλά και η μητέρα δεν είναι παχύσαρκη