Εξωσωματική και ΕΟΠΥΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που απευθύνομαι για έγκριση εξωσωματικής γονιμοποίησης, έγκριση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και έγκριση χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι:

 • Ειδικό έντυπο παραπομπής προς την επιτροπή συμπληρωμένο από γυναικολόγο ·Βιβλιάριο υγείας με ασφαλιστική ικανότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θεώρηση από το ταμείο θα προσκομίζεται βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας
 • Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο
 • Ληξιαρχική πράξου γάμου τελευταίου εξαμήνου, ενώ σε περίπτωση άγαμης γυναίκας, η έγγραφη συναίνεση αυτής και εφόσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης έγγραφη συναίνεση του άνδρα. Οι συναινέσεις παρέχονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών δικαιούχων τα ανωτέρω έγγραφα, εάν είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα
 • Αποτελέσματα ελέγχου για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1, HIV-2), ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη (VDRL ή RPR) τόσο στην σύζυγο όσο και στον σύζυγο/σύντροφο

Για πρόσωπα που μετέχουν στην εφαρμογή των μεθόδων ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και είναι οροθετικοί για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, ο θεράπων ιατρός θα βεβαιώνει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Απόφαση οικ. 2/2008 – ΦΕΚ 170/Β’/6.2.2008)

 • Αποτελέσματα ελέγχου οιστρογόνων, γοναδοτροπινών, προλακτίνης και θυρεοειδικών ορμονών τελευταίου τριμήνου υπογεγραμμένα από μικροβιολόγο-βιοπαθολόγο
 • Δύο πλήρη σπερμοδιαγράμματα του συζύγου τα οποία δεν θα απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 75 ημέρες και περισσότερο από 1 έτος, από τα οποία το ένα τουλάχιστον να έχει γίνει σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο υπογεγραμμένα από ιατρό μικροβιολόγο-βιοπαθολόγο ή και βιολόγο (και όχι από ιατρό γυναικολόγο του κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης). Εάν υπάρχει πλήρης απόφραξη σαλπίγγων, απαιτείται μόνο ένα σπερμοδιάγραμμα για τον έλεγχο του ανδρικού παράγοντα ·Σε περίπτωση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος, εκτός περιπτώσεων με σπέρμα κάτω του 1.000.000/ml έως και αζωοσπερμία, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση ενδοκρινολόγου, ανδρολόγου ή ουρολόγου για τα πιθανά αίτια της νόσου, η θεραπευτική προσπάθεια που έγινε και αν αυτή είχε και ποια αποτελέσματα
 • Σε περίπτωση δότη σπέρματος απαιτείται πιστοποιητικό από την τράπεζα σπέρματος που θα αναφέρει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και την κινητικότητα του δείγματος, την ηλικία του δότη καθώς και τον αριθμό των κυήσεων που έχουν επιτευχθεί με το ίδιο δείγμα ·Μία σαλπιγγογραφία, η οποία πρέπει να έχει γίνει μέσα στην τελευταία 5ετία, ή εναλλακτικά έκθεση λαπαροσκόπησης. Χωρίς σαλπιγγογραφία ή λαπαροσκοπική έκθεση δεν γίνεται δεκτή η αίτηση της ενδιαφερομένης. Σε καμία περίπτωση η υστεροσκόπηση δεν υποκαθιστά την σαλπιγγογραφία ή την λαπαροσκόπηση. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης άμφω χειρουργικής εξαίρεσης σαλπίγγων, η σαλπιγγογραφία δεν απαιτείται ·Υπερηχογράφημα τελευταίου εξαμήνου με έκθεση υπογεγραμμένη από γυναικολόγο ή ακτινολόγο
 • Στην περίπτωση παρένθετης μητρότητας απαιτείται δικαστική άδεια η οποία παρέχεται πριν από τη μεταφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1458 του Αστικού Κώδικα

Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον εξετάσεις στις εξής περιπτώσεις

 • Σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή ευρημάτων από την ενδομητρική κοιλότητα (βάσει της σαλπιγγογραφίας), οπότε απαιτείται υστεροσκόπηση ή θεραπεία και επανεξέταση του θέματος
 • Σε ενδομητριωσικές κύστεις μεγαλύτερες των 3 εκ., οπότε απαιτείται να προηγηθεί της εξωσωματικής θεραπευτική αντιμετώπιση και επανεξέταση του θέματος μετά από 6 μήνες
 • Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης προσκομίζεται υπογεγραμμένη έκθεση από τον ιατρό με την σφραγίδα του νοσοκομείου/κλινικής

Η ασφαλισμένη παρίσταται υποχρεωτικά αυτοπροσώπως στην Επιτροπή.

Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης της επιτροπής εξωσωματικής γονιμοποίησης, η ασφαλισμένη μπορεί να ζητήσει νέο ραντεβού μετά από 6 μήνες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση συνταγογραφίας των φαρμάκων για πρόκληση ωοθηλακιορρηξίας είναι:

 • Υπερηχογράφημα τελευταίου εξαμήνου με έκθεση υπογεγραμμένη από γυναικολόγο ή ακτινολόγο
 • Σπερμοδιάγραμμα από Δημόσιο Νοσοκομείο ή συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο υπογεγραμμένο από ιατρό μικροβιολόγο- βιοπαθολόγο ή και βιολόγο (και όχι από ιατρό γυναικολόγο του κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης)
 • Σαλπιγγογραφία τελευταίας διετίας με γνωμάτευση όπου θα φαίνεται ότι δεν υπάρχει σαλπιγγικός παράγων (δεν νοείται πρόκληση και πιθανόν σπερματέγχυση με σπερμοδιάγραμμα κάτω των 1.000.000/ml ή με κλειστές σάλπιγγες)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Ληξιαρχική πράξου γάμου τελευταίου εξαμήνου, ενώ σε περίπτωση άγαμης γυναίκας απαιτείται η έγγραφη συναίνεση αυτής. Εφόσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης απαιτείται έγγραφη συναίνεση του άνδρα. Οι συναινέσεις παρέχονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών δικαιούχων τα ανωτέρω έγγραφα, εάν είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα

Η ασφαλισμένη παρίσταται υποχρεωτικά αυτοπροσώπως στην Επιτροπή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες είναι:

 • Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού όπου θα αναφέρεται η εβδομαδιαία δόση και η διάρκεια της θεραπείας
 • Σπερμοδιάγραμμα το οποίο θα έχει πραγματοποιηθεί σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο υπογεγραμμένο από ιατρό μικροβιολόγο-βιοπαθολόγο ή και βιολόγο που έχει πραγματοποιηθεί το τελευταίο έτος
 • Επίπεδα FSH, LH, PRL, τεστοστερόνης
 • Καλλιέργεια σπέρματος
 • Triplex όρχεων
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Έχουν συσταθεί (2) Επιτροπές Εξωσωματικής Γονιμοποίησης με έδρα την Αθήνα στο κτίριο του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ) επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι.

Οι ασφαλισμένες/οι θα κλείνουν ραντεβού στις Επιτροπές Εξωσωματικής μέσω της ακόλουθης τηλεφωνικής γραμμής: 210 8110684 (fax: 210 8110528) και θα φροντίζουν να έχουν τα δικαιολογητικά τους σε φάκελο προσερχόμενες/οι την ημέρα που έχουν κλείσει ραντεβού.

Οι Επιτροπές Εξωσωματικής εξετάζουν κατά προτεραιότητα (χωρίς ραντεβού) μόνο ειδικές περιπτώσεις ή επείγοντα περιστατικά (πχ περιπτώσεις διέγερσης ωοθηκών για κρυοσυντήρηση εμβρύων ή ωαρίων σε γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο).

Οι Επιτροπές δέχονται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά τα οποία και παραμένουν στο φάκελο κάθε ασφαλισμένης/ου και δεν επιστρέφονται.

Οι εν λόγω Επιτροπές εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας ή χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες και ως εκ τούτου, δεν εγκρίνουν τη χορήγηση συγκεκριμένων σκευασμάτων. Ο θεράπων ιατρός είναι εκείνος ο οποίος θα προβεί στην τελική επιλογή της αγωγής.

Κατεβάστε τον οδηγό σε μορφή pdf εδώ.